برگزاری دوره تخصصی کشت سلولی و کاربرد آن ها در سیستم های میکروفلوئیدی

برگزاری دوره تخصصی کشت سلولی و کاربرد آن ها در سیستم های میکروفلوئیدی

مرکز زیست فناوری دانشگاه هرمزگان در نظر دارد دوره تخصصی کشت سلولی و کاربرد آنها در سیستم های میکروفلوئیدی را در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۰ در پردیس دانشگاه هرمزگان برگزار کند. از علاقمندان دعوت می گردد برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام درخواست خود را از طریق سامانه به صورت الکترونیکی به ثبت رسانند.


نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

2