دهمین وبینار علمی-تخصصی مطالعات دارویی ضد کرونا

دهمین وبینار علمی-تخصصی مطالعات دارویی ضد کرونا

دهمین وبینار علمی-تخصصی مطالعات دارویی ضد کرونا در تاریخ چهارشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۰ توسط پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار می شود


نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

5