International Day for Biological Diversity

بیست و دوم ماه May مصادف با اول خردادماه از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی تنوع زیستی (IDB- International Day for Biological Diversity)، برای افزایش درک و آگاهی مردم جهان از اهمیت مسائل مربوط به تنوع زیستی نام گرفته است. شعار امسال این روز  “We’re part of the solution”

 

 

 


نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

13