ماموریت:

 

انجام پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، مهندسی و تحلیل مفاهیم زیستی با استفاده از ابزارها و فناوری های نوین به منظور بهبود شاخص های کیفیت و درآمد در سطوح مختلف صنعت، کشاورزی، محیط زیست و سلامت همچنین فراهم نمودن بستر رشد و ترقی زیست فناوری در سطح استان و کشور

 

 

اهداف:

 

- آموزش افراد متخصص در عرصه زیست فناوری

- تولید علم و فناوری برای خلق ثروت، امنیت و سلامت جامعه

- ارتقاء جایگاه علمی کشور

 


نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

15