گروه بیوتکنولوژی دریا:

 

 

زيست فناوري دريا به عنوان يكي از شاخه هاي رو به رشد زيست فناوري، به معناي توسعه روش هاي نوين براي توليد محصولات جديد با بهره برداري از موجودات زيستي دريايي است. اين فناوري در بخش هايي همچون صنايع آرايشي ـ بهداشتي، صنايع غذايي، صنايع دريايي و آبزي پروري و كشاورزي، پزشكي و انرژي براي توليد محصولاتي از قبيل داروهاي زيستي، آنزيمهاي خوراكي و شوينده، مكمل هاي غذايي، پليمرهاي زيستي، كِرم هاي آرايشي و بهداشتي و سوخت هاي زيستي كاربرد دارد.

 

كاربرد منابع دريايي با استفاده از روش های زیست فناورانه درآبزي پروري و كشاورزي،‌ صنايع غذايي،‌ پزشکی،‌ صنايع بهداشتي و آرايشي،‌ حفاظت و مديريت اكوسيستم دريايي از مهمترین اهداف و از جمله پژوهش های کاربردی گروه زیست فناوری دریا دانشگاه هرمزگان است.

 

 


نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

19