گروه بیوتکنولوژی گیاهی و میکروبی:

 

از جمله مهمترین موانع تولید و کاهش کیفیت محصولات كشاورزي مربوط به تنش های زیستی و  محیطی (غیر زیستی) است. بر این اساس درک و تحلیل مسائل فوق در راستای معرفی و توسعه ارقام مقاوم در برابر تنش های نامبرده از اصلی ترین مباحث پژوهشی مورد مطالعه گروه زیست فناوری گیاهی و میکروبی است. از دیگر موارد با اهمیت بالا در راستای توسعه زیست فناوری گیاهی و میکروبی تولید دارو و دیگر مواد با ارزش زیستی بالا بر مبنای ترکیبات گیاهی و بهره مندی از سازوکار اندوفیت های گیاهی است. همچنین تولید پروتيین های نوترکیب در میزبان های گیاهی و میکروبی از اساسی ترین اهداف گروه پژوهشی زیست فناوری گیاهی و میکروبی می باشد.  

 

 

 

 


نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

20