نرگس امراللهی (دانشیار)

لطفا زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه خود را ارسال فرمایید 

 

داوود صمصام پور (دانشیار)

لطفا زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه خود را ارسال فرمایید

 

ایمان سوری نژاد (دانشیار)

لطفا زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه خود را ارسال فرمایید 

 

احمد همایی (دانشیار)

لطفا زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه خود را ارسال فرمایید 

 

نوید احمدی نسب (استادیار)

طراحی و آماده‌سازی سیستم‌های تحویل عوامل تشخیصی و درمانی بر پایه نانوساختارهای زیستی.

مطالعه فیتواستروژن ها و ترکیبات طبیعی زیست فعال.

آنالیز شبکه های زیستی و سیستم بیولوژی.

مهندسی آنزیم ها و میکروارگانیسم های بهبود یافته برای تجزیه زیستی و زیست پالایی.

 

 

مژگان سلیمانی زاده (استادیار)

لطفا زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه خود را ارسال فرمایید


نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

21